Brobygge något förskjutet i tid

2019-12-19 Den nya gång- och cykelbron över Frykensunden förskjuts några månader i tid

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet, blir något förskjuten i tid. Den anlitade konsulten har på grund av personalbrist behövt prioritera akuta ärenden.

– Vi väntar på att få in projektering och upphandlingsmaterial från konsulten. Först därefter kan vi göra upphandlingen och få klart vem som ska bygga bron. Det tar några månader till innan vi kan komma igång. Starttiden för byggnationen sätts i upphandlingen, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

I juli i år beslutade Mark- och miljödomstolen att ge Sunne kommun tillstånd att bygga gång- och cykelbron enligt miljöbalken.

Sunne växer och den nya bron ska bygga ihop bostadsområdena Torvnäs och Solbacka med den västra sidan av Frykensundet. De boende på östra sidan får då närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne