Tillfällig ersättningsbro när Sundsbron i Sunne repareras

2018-06-18

Våren 2019 ska Sundsbron, bron över sundet i Sunne, renoveras. Trafikverket meddelar att en tillfällig, dubbelriktad bro för person- och lastbilar öppnas under renoveringstiden.

Trafikverket ska reparera bron över Sunnesundet, väg 241 i Sunne, våren 2019. Renoveringen görs för att förlänga brons livslängd. Hösten 2019 ska bron öppna igen.

Under byggtiden stängs trafiken av helt. En tillfällig bro placeras i nära anslutning till huvudbron. Den tillfälliga bron blir dubbelriktad för både personbilstrafik och lastbilstrafik.

Sundsbron är byggd 1951 och har tidigare varit en öppningsbar bro. Den har en viktig samhällsfunktion eftersom den inte bara sammanlänkar trafiken mellan östra och västra delen av Sunne, utan även trafiken mellan västra och östra sidan av Frykensjöarna. 

Konstruktionens beständighet och funktion ska efter renoveringen fungera lång tid framöver.

 

Kontakt

Robert Andersson
Projektledare, Trafikverket
010-123 13 65