Brister åtgärdas på Fryksdalsbanan

2019-02-08

Trafiken på delar av Fryksdalsbanan ersätts under nästa vecka med buss. Trafikverket har hittat 70 punkter som ska åtgärdas under veckan och stoppar därför tågen.

Sträckan Karlstad-Torsby påverkas under måndag och tisdag, (11-12/2).
Totalt fyra avgångar per dag, två i vardera riktningen, ställs in och samtliga ersätts med buss.

Under onsdag, torsdag och fredag (13 - 15/2) påverkas sträckan Sunne-Torsby och där handlar det om tre dagliga avgångar i vardera riktningen som ersätts av buss.

Trafikverket har upptäckt ett 70-tal så kallade V-anmärkningar som innebär att de ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum.

- Vi vill ha en trygg och säker trafik och då behöver banan underhållas när det uppstår fel, säger Per Sidetun.

Samtliga inställda avgångar ersätts med buss.
Samtliga tåg inväntar buss och samtliga bussar inväntar tåg.

Följande avgångar berörs:

11-12/2
Karlstad-Torsby Torsby-Karlstad
08.17 ersätts av buss 08.05 ersätts av buss
10.50 ersätts av buss 10.19 ersätts av buss

13-15/2
Sunne-Torsby Torsby-Sunne
07.05 ersätts av buss 08.35 ersätts av buss
09.23 ersätts av buss 10.19 ersätts av buss
11.43 ersätts av buss 12.33 ersätts av buss