Bris har öppet dygnet runt

2021-03-17

Från och med 15 mars 2021 har Bris telefon och chatt öppet dygnet runt. Hit kan alla upp till 18 år alltid höra av sig för att få professionellt samtalsstöd.

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga. Stödlinjen är öppen dygnet runt. Varje dag. Bris kuratorer lyssnar, stöttar och hjälper dig att sätta ord på det jobbiga.

Du kan prata om vad som helst! Till exempel om oro och ensamhet, stress och press, vänner och kärlek. Om att ha blivit utsatt för något jobbigt, bråk hemma eller problem i skolan. Eller tankar på att inte orka leva eller skada sig. Inget är för stort, litet, svårt eller konstigt.

På natten har samtalet ett fokus på att hitta sätt att göra det bra i stunden och komma till ro, och om det behövs kan barnet boka in ett uppföljningssamtal på dagen.

Bris kan också guida till vidare hjälp. Kuratorerna kan hjälpa barnet att tillsammans ta kontakt med till exempel socialtjänsten, polisen eller skolkuratorn. Om barnet befinner sig i en akut situation kan kuratorerna hjälpa barnet att komma i kontakt med rätt stödinstans som har öppet.

Kontakt

BRIS stödtelefon, 116 11
Öppet dygnet runt, varje dag. Det kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Det går också att boka tid på andra språk.

Både barn och vuxna kan alltid vara anonyma i kontakten med Bris.

Mer om Bris stöd kan du läsa på bris.se

Skriv om du hellre vill
Du kan chatta eller mejla på bris.se. Öppet dygnet runt, varje dag.
Skriv i lugn och ro och få svar av en kurator inom ett par dagar.

För vuxna med frågor om barn
Bris vuxentelefon: 077-150 50 50
Stödlinje för idrottsledare:
077-440 00 42
Öppet vardagar 9-12

Stödlinje på arabiska:
077-448 09 00
Öppet tisdag-torsdag 9-12