Brandman på jobbet

2020-09-01 Oscar Sundqvist är deltidsbrandman sedan ett år tillbaka men jobbar också på VA-enheten i Sunne kommun. Foto: Sunne kommun

Om du ser en kollega med brandmansutrustning på sig idag är det helt i sin ordning. Det är nämligen den nationella Brandman på jobbet-dagen idag den 1 september. En dag för att belysa att vi har deltidsbrandmän ibland oss.

Elevassistent, IT-tekniker, präst, vaktmästare, elektriker, rörläggare, fastighetsskötare och begravningsentreprenör. De finns mitt ibland oss, deltidsbrandmännen. Och en deltidsbrandman har den fördelen att de har sitt kunnande i både sitt yrke men också i sin roll som brandman.

– Att vi har den här dagen är ett sätt att visa att vi finns. Och att vi finns där man kanske inte trodde att vi skulle finnas, säger Mats Moberg vid Räddningstjänsten i Sunne och samordnare av Brandman på jobbet-dagen i Sunne.

För tillfället har Räddningstjänsten i Sunne många intresseanmälningar. Det är bland annat personal som tidigare har slutat som nu vill komma tillbaka. Men i Lysvik och i Gräsmark är det ett stort behov av personal.

– Ja, just där är det ett skriande behov, säger Mats Moberg.

Oscar Sundqvist, 24 år, som är anställd vid VA-enheten i Sunne kommun har jobbat ett år som deltidsbrandman.

Hur kom det sig att du blev brandman?

– Jag fick frågan första dagen på jobbet här i Sunne av enhetschefen på VA om jag inte ville bli deltidsbrandman. Vi hade redan en på VA-enheten som i många år hade jobbat som deltidsbrandman. Så då fick man höra lite hur det var, säger Oscar Sundqvist.

Han gick i ett par månader och funderade men bestämde sig sedan för att satsa.

– Vi skulle inte ha en brandkår i Sunne om inga ställde upp som deltidsbrandmän. Man vill ju också bidra och göra en insats till samhället där man bor.

Oscar Sundqvist betonar att det är förstås är lärorikt och att man lär sig mycket i utbildningen och även en väldigt bra gemenskap i gruppen. Det är därmed är väldigt roligt att ingå i Räddningstjänsten i Sunne.

– Styrkan med en deltids-räddningstjänst som vi har i Sunne är att all personal har andra kompetenser också. Det har många gånger vid utryckning varit till väldigt stor hjälp för oss när vi exempelvis har haft en som jobbar som elektriker till vardags. Det kan vara att man behöver slå av strömmen exempelvis, säger Mats Moberg och fortsätter.

– En heltidsbrandman kanske har utbildats till brandman och det är det han kan. En deltidsbrandman har även mer att tillföra.

Hur gör man om man vill vara deltidsbrandman i Sunne?

Första steget är att man pratar med sin chef och kollar om det är okej att man söker till deltidsbrandman.

– Vi har ständigt ett rekryteringsbehov. Det kan se bra ut för tillfället men emellanåt är så är det pensionsavgångar eller att någon slutar av andra skäl.

Om kampanjen Brandman på jobbet-dagen

Den första tisdagen i september hyllar vi våra vardagshjältar genom att uppmärksamma alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare med kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.

Kampanjen syftar till att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.