Betesförmedling för mark- och djurägare i Värmland

2019-02-07

Nu finns en betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Den förmedlar kontakt mellan mark- och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete till dem och du som har mark kan få djur som betar den.

Förhoppningen är att betesförmedlingen både ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra och att foder på ängs- och betesmarker tas tillvara, inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter sommartorkan 2018.

Betesförmedlingen hittar du på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

 

Kontakt

Betesförmedlingen hittar du på Länsstyrelsen Värmlands webbplats