Betelkyrkan i Sunne monteras ner och tas tillvara

2019-12-20

Betelkyrkan i Sunne monteras ner och så mycket som möjligt av byggnaden ska bevaras - men på annan plats - eftersom byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Sunne kommuns beslut att montera ner Betelkyrkan står fast. Beslutet är i linje med det strategiska markköp i området som politiken varit överens om sedan detaljplanen antogs 2009.

Länsstyrelsen har utrett om Betelkyrkan skulle byggnadsminnesförklaras. Enligt deras beslut har inte kyrkan de synnerligen höga kulturvärden som krävs för att den ska förklaras som ett byggnadsminne.

– Vi har stor förståelse för att många tycker att Betelkyrkan är värd att bevara. I vårt beslut har vi därför sagt att byggnaden ska nedmonteras och tas tillvara i största möjliga mån. Det har gått drygt ett år sedan beslutet togs och nu är vi framme vid verkställighet. Efter länsstyrelsens beslut har vi heller inte kommit fram till någon ny slutsats, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Den centrala fastigheten där Betelkyrkan ligger heter Leran 3:292, och ligger i centrala Sunne, strax söder om Kvarngatan, på andra sidan Lerälven. Området avgränsas i söder av Magasinsgatan och i öster, väst och norr av Lerälven.

Området utreds nu och görs i ordning som park och det byggs flerbostadshus på Magasingatan.

Nedmonteringen av Betelkyrkan startar inom kort.

- Entreprenören bevarar så mycket som möjligt av byggnaden - men på annan plats - eftersom byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde, säger Johanna Bergsman, chef på plan- och projektenheten i Sunne kommun.

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park. Johanna är föräldraledig sep-20 till maj-21. Kontakta under denna period Leif Jansson 0565-163 59 eller e-post: leif.jansson@sunne.se
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunstyrelsen 1:e vice ordf,allmänna utskottet ordf, kommunfullmäktige, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne