Betalade du rätt förskole- och fritidshemsavgift 2020?

2022-03-30

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar rätt avgift. Sunne kommun gör därför en kontroll av de förskole- och fritidshemsavgifter som betalades in under 2020.

De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har
betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Mer information hittar du via länken i högermarginalen (längst ner i mobilen).

Hittar du inte svaret på sunne.se är du välkommen att kontakta oss
via e-postadress: länk finns i högermarginalen (längst ner i mobilen).