Beslut om fördelning av ukrainska flyktingar i Värmland

2022-04-29

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat hur många flyktingar från Ukraina varje kommun förväntas ta emot. Sunne ska ta emot 143 personer.

I avvaktan på att ny lagstiftning, som ska reglera fördelningen mellan kommunerna, träder i kraft den 1 juli har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå. Det finns beredskap för att ta emot 2 299 flyktingar i länet 2022. Länsstyrelsen Värmland har  nu rapporterat in ett förslag om fördelningen av skyddsbehövande i kommunerna.

Sunne ska ta emot 143 personer. Karlstad tar emot flest; 681. 

Migrationsverkets huvudscenario är att 76 000 personer söker skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

 I Värmland har kommunerna fått möjlighet att lämna förslag utifrån lokala förutsättningar, vilket länsstyrelsen beaktat i sin fördelning.

– Kommunerna har hanterat fördelningen på ett föredömligt och solidariskt sätt trots att processen gått snabbt. Det saknas fortfarande en del svar på flera viktiga frågor som bland annat rör det praktiska mottagandet och ersättningar, vilket också varit en utmaning i processen, säger Elin Nystrand, stabschef Länsstyrelsen Värmland och ansvarig för dialogprocessen med länets kommuner.

 

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne