Besked om skolskjuts

2020-07-09

Vårdnadshavare som använt ansökt om skolskjuts och använt sig av E-tjänsten ”skolskjutsansökan” ska nu ha fått besked.

Besked och turlistor bör nu ha kommit till de vårdnadshavare som redan ansökt.

Logga in på er ansökan https://e-tjanster.sunne.se/9AOS med bankid, turlistan hittar ni under rubriken ”relaterade filer”.

Ni som inte ansökt än ansöker via den här länken.
Ansökan behandlas efter 10 augusti när skolskjutshandläggaren finns på plats igen.