Avverkning av skog Sundsberg och Vintertorp

2020-07-02

Måndag 20 juli (vecka 30) kommer förvaltaren Skogssällskapet att påbörja arbetet med att ta ner de barkborreskadade träden på Sundsberget. Därefter fortsätter avverkning vid Åmberg.

Stora områden har drabbats av skadeinsekten granbarkborre och vi behöver nu minska risken att den sprider sig till ytterligare områden. Arbetet på Sundsberget kommer att pågå under ett par veckors tid med planerad start 20 juli. Därefter fortsätter arbetet vid Åmberg att ta bort barkborreangripna träden där.

Skyltar informerar i området

Vissa delar blir avstängda under avverkningens gång och det kommer att sättas upp skyltar vid de områden som stängs av. Det kommer finnas information på informationstavlorna vid spåret vid Sundsbergs friluftsområde.

Var försiktig medan arbetet pågår

Vi ber alla att vara observanta. Respektera och håll avstånd till de som håller på och avverkar, om du befinner dig i skogen.
– Minst det dubbla trådavståndet, alltså 60 meter, är vedertaget, säger Tomas Fingal, fastighetsstrateg Plan och projekt, Sunne kommun.

Det är förvaltaren Skogssällskapet som tar hand om avverkningen och svarar på eventuella frågor.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter?
För frågor gällande skogsåtgärdernas utförande, kontakta Skogssällskapet och förvaltare Björn Andersson alternativt Axel Jonsson på 0771-22 00 44.

 

För övergripande frågor som rör kommunens skogsbruk, kontakta Sunne kommun på 0565-160 00.

Skogsstyrelsens webbplats om granbarkborre