Avverkning av skog på Sundsberget

2019-05-20

Måndag 20 maj påbörjas avverkning av angripen skog inom Sundsbergs friluftsområde.

På grund av den torra och varma sommaren 2018 pågår nu i Götaland och delar av Svealand det största angreppet av granbarkborre någonsin.
Under maj kommer inritade områden (blå linje) att avverkas. Orsaken är att dessa områden är starkt angripna av granbarkborre och ej går att bevara. Vid åtgärden tas hänsyn till skogsvårdslagen samt gällande certifieringsregler.

Informationsskyltar finns uppsatta i de aktuella avverkningsområdena. Vänligen respektera dessa!

De aktuella områdena är inringade med svart linje på ledkartan.

 

Vid eventuella frågor, kontakta:
Fredrik Johansson, Skogssällskapets Förvaltning AB
070-1910758
fredrik.johansson@skogssallskapet.se