Avverkning av skog på Brårudskullen och Sundsberg

2021-10-29

Under november månad pågår avverkning av skog som är angripen av barkborrar, med start vid Brårudskullen och sedan Sundsberg. Avverkningen är tyvärr nödvändig för att ta hand om skadade träd som utgör en fara för allmänheten, då de riskerar att falla.

Vi hoppas på förståelse för att inte gå in i dessa områden när arbetet med avverkningen pågår och alla skadade träd tas bort.
- Det finns områden med mycket omfattande skador, vilket gör det svårt att säga exakt var avverkningen ska ske. Skogsarbetet kommer att ta några veckor och när själva avverkningen är klar görs efterarbete för att rätta till där skador har uppstått, säger Leif Persson, skogsansvarig.

Kontakt

Leif Persson 
Elektriker, skogsansvarig
E-post: leif.persson@sunne.se
Tel: 070-230 57 99
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne