Avstå helst att elda gräs

2021-04-19 Peter Bergström är räddningschef i Sunne och Torsby. Han uppmanar till stor försiktighet vad gäller att elda gräs. Det kan snabbt sluta med att räddningstjänsten måste rycka ut och komma till undsättning. En upplevelse som de flesta helst vill slippa.

Varje vår händer samma sak. Räddningstjänsten måste rycka ut för att släcka gräsbränder. På bara några minuter kan branden sprida sig så fort att du omöjligt hinner släcka. Tack för att du tänker säkerhet först!

Snälla, ta det försiktigt om du tänker elda – att avstå eldning av fjolårsgräset är det bästa du kan göra.

Vinden är nyckfull och branden sprids snabbt och okontrollerat, vilket bland annat kan leda till att byggnader brinner upp och liv sätts i fara.

- Jag vill uppmana till stor försiktighet om du tänker elda gräs. Det är lätt att tappa kontrollen. En brand sprider sig väldigt snabbt, säger Peter Bergström, räddningschef i Sunne och Torsby.

Tack för att du tänker på säkerheten först!