Åtgärder för att klara de ekonomiska kraven

2020-09-17

Igår eftermiddag, 16 september, presenterade Sunne kommun som arbetsgivare sitt besparingsförslag för de fackliga representanterna, utifrån den reviderade budget som kommunfullmäktige tog beslut om i juni.

Verksamhetscheferna kallar till risk- och konsekvensanalyser med start nästa vecka.

Åtgärderna ska fördelas över treårsperioden 2020-2022 och krävs för att kommunen ska klara balanskravet. Arbetsgivarens förslag förhandlas nu med facken.

- De stora besparingarna är en nödvändig konsekvens av den ekonomiska verklighet vi befinner oss i. Det finns lagkrav på att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det här är tuffa besked och det blir kännbart, säger tf kommunchef, Anders Olsson.

Så här föreslår arbetsgivaren att besparingarna ska fördelas:

  • 18 tjänster samhällsbyggnad
  • 12 tjänster barn, ungdomars och vuxnas lärande
  • 3, 5 tjänster kommunledningsstaben
  • 1 tjänst (som aldrig blivit tillsatt) vård och omsorg
  • 0,5 tjänst individstöd (samt att 5 tjänster redan avvecklats under sommaren)

Mer information ges under nästa vecka via respektive chef till berörd personal. I nuläget handlar det om vilka tjänster som berörs.

- Första steget är att arbetsgivaren och facket ska förhandla om vilka tjänster det är. Därefter kan vi se på turordning och vilka personer det handlar om. Vi har tre veckor på oss att ta fram risk- och konsekvensanalyser innan nästa förhandling med facken vid en 11 § MBL. Vi tar gärna emot idéer på andra besparingar än de vi föreslår, säger personalchef Dan Levin.

De fackliga representanterna tog del av förslaget vid en 19 § MBL och fick tillfälle att ställa frågor. Facken deklarerade tydligt att de behöver noggranna risk- och konsekvensanalyser innan de kan lämna synpunkter.

- Det här är arbetsgivarens förslag så här långt och det utgår från majoritetens krav på en budget i balans. Förslaget kan ändras efter vägen om vi får ny information eller andra förslag som ger anledning att omvärdera, säger Dan Levin.

I budgetarbetet diskuteras även andra effektiviseringar, omfördelningar och satsningar.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dan Levin
Personalchef
E-post: dan.levin@sunne.se
Tel: 0565-160 16, 072-206 09 85
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Personalenheten, 686 80 Sunne