Ät inte ost från Lillängens gårdsmejeri

2021-10-28

Livsmedelsverket har beslutat att all ost från Lillängens gårdsmejeri i Värmland ska återkallas, de kan innehålla listeria. Sunne kommun har inte använt någon sådan ost i kommunens verksamheter. Har du ost från Lillängen hemma ska du kassera den.

Livsmedelsverkets beslut om att återkalla alla ostar som tillverkats på Lillängens gårdsmejeri i Värmland beror på att Listeria monocytogenes påvisats i prov av ost från mejeriet.

Ostarna har främst sålts på marknader och via REKO-ringar i Värmland, men även i vissa butiker i andra delar av landet.
Den som har ostar från Lillängens gårdsmejeri hemma ska inte äta dem utan kassera ostarna i hushållssoporna, inte i matavfallet.

Ingen listeria bakterie i mat från Sunne kommun

- Vi har inte använt någon ost från Lillängens gårdsmejeri i maten som tillagas och serveras inom våra verksamheter i Sunne kommun, säger kommunens kostchef Evalena Nilsson. Blanda inte ihop Listeria bakterien med campylobacter bakterien som upptäcktes hos oss tidigare i höst, det finns inget samband här.
Alla kan vara trygga med att det inte finns någon Listeria bakterie i maten som vi serverar från Sunne kommun.

Kontakt

Evalena Nilsson
Kostchef
E-post: evalena.m.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 03, 070-320 40 32
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kostenheten 686 80 Sunne