Asfaltering på Holmby återvinningscentral

2020-04-22

Asfaltering kommer att ske torsdag 23 april på Holmby återvinningscentral. Ris och trädgårdsavfall kommer därför inte att kunna köras in med släpvagn på den stora ytan som vanligt.

Torsdag 23 april asfalteras den stora ytan där det normalt går att köra in med släpvagn för att tömma sitt ris och trädgårdsavfall. Under hela torsdagen måste därför allt ris och trädgårdsavfall tömmas i containrar. 

På fredag kommer det vara ok att köra som vanligt.