Förbättringsarbeten på Fryksdalsbanan igång

2018-05-03

Nu görs kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan. Större banarbeten utförs dygnet runt, helgerna vecka 18, 20, 22 och 27. Måndag-torsdag fram till vecka 27 utförs mindre banarbeten nattetid.

För att korta restiden mellan Torsby och Karlstad utför Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder som kurvrätningar och upprustning av signalsystemet på Fryksdalsbanan.

För att öka säkerheten anläggs nya plankorsningar och vägar samtidigt som en del obevakade plankorsningar slopas. Projektet beräknas i sin helhet vara avslutat oktober 2018.

Nya vägar anläggs och vissa befintliga förstärks för att anpassa framkomligheten till nya plankorsningar. Under arbetet kan det uppstå mindre hinder och en ökad trafikmängd av lastbilar för att få in och ut material.

Denna process kan ta upp till en månad per väg beroende på hur lång den är. Det sista som utförs är finputsning och läggning av sidotrummor.

Större banarbeten utförs dygnet runt, helgerna v 18, 20, 22 och 27
Måndag - torsdag fram till vecka 27 utförs mindre banarbeten nattetid, det vill säga tid då tågen inte går. Större banarbeten omfattar bland annat kurvrätningar med flertalet maskiner och materialtransporter. Mindre banarbeten omfattar nedgrävning av enstaka fundament.

Nya vägar (skogsvägar) anläggs och justering av väg sker på följande platser:
Trångstad (längs järnvägen vid gamla banvaktarstugan)
Frykåsen (längs järnvägen)
Bäckebron (förbi gamla stationshuset i stället för genom sågverket)
Svensbyäng (längs järnvägen)
Sjögatan (längs järnvägen)
Molyckan (längs järnvägen)
Öjervik (längs järnvägen)

Kortare vägavstängningar sker under tiden. Dessa skyltas i god tid och omleds.

Planen är att byta ut hela spåret 2022-2024. Resultatet blir cirka 30 minuters resa till Karlstad.

Kontakt

Kontakt Trafikverket:
Jörgen Olofsson, projektledare
076-627 43 22
E-posta Jörgen Olofsson