Anställda i vårdnära jobb ska vara vaccinerade

2021-12-15

För att förhindra smittspridning och skydda riskgrupper uppmanas alla medarbetare inom socialtjänsten som jobbar vårdnära i Sunne kommun att vaccinera sig mot covid-19.

Allmänna utskottet (AU) tog beslutet 15 december och det ska nu vidare till kommunstyrelsen för att fastställas. Initiativet kommer från Hela Sunne (HS) och samtliga partier i utskottet C, S, M och HS var eniga i beslutet. 

Sunne kommuns uppdrag är att ge trygg och säker vård och omsorg.

– När det handlar om att de mest sköra utsätts för en större risk väljer vi att skydda dem. All personal som jobbar vårdnära i Sunne kommun ska därför vara fullvaccinerade. Utöver hygienrutiner och skyddsutrustning så vill vi på det här sättet öka tryggheten för våra mest utsatta, säger Tobias Eriksson (S), ordförande i AU och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kundens trygghet 

Frågan om vaccinationskrav för personal inom socialtjänsten som jobbar vårdnära är inte enkel eftersom etiska och rättsliga principer krockar. En offentlig arbetsgivare får fråga en anställd om hen är vaccinerad. Den anställda kan välja att inte svara. Arbetsgivaren har i sin tur möjlighet att betrakta ett uteblivet svar som ett nej och inom ramen för sin arbetsledningsrätt göra en omplacering till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats.

– Våra kunders trygghet kommer först. Därför går vi ett steg längre än de flesta kommuner som infört krav på att nyanställda ska vara vaccinerade. Vid behov omplacerar vi även befintlig personal som inte är vaccinerad eftersom vi vet att vaccination är en av flera viktiga och effektiva skyddsåtgärder, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Riskbedömningar ska göras

Arbetsgivaren ska säkerställa att riskbedömningar sker på arbetsplatserna. I vilka delar av verksamheten och i vilka situationer krav på vaccinerad personal kan anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall.

– Det är viktigt att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

Hög vaccinationsgrad i Sunne

Kommunen för ingen statistik över vilken personal som vaccinerat sig. Däremot förs en öppen dialog om vikten av att vaccinera sig. Bedömningen är att den totala vaccinationsgraden är mycket hög bland vårdnära personal, uppskattningsvis 96-98 procent.

Vårdnära personal erbjuds vaccinering på arbetstid. Det kan finnas medarbetare som av till exempel medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Vid dessa tillfällen ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara försiktig och hålla avstånd till andra människor följas.

Socialstyrelsen uppmanar också personer som jobbar inom vård och omsorg att vaccinera sig mot covid-19. Myndigheten poängterar att arbetsgivare utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv ska beakta om personalen är vaccinerad eller inte för att minska risken att sprida smittan.

 

 

Kontakt

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne