Anställda i Sunne kommuns vårdnära jobb ska vara vaccinerade

2021-12-28

Sunne kommuns uppdrag är att ge trygg och säker vård och omsorg. All vårdnära personal ska därför vara vaccinerad mot covid-19. Beslutet fattades på ett extra kommunstyrelsesammanträde idag, 28 december.

– Våra kunders trygghet kommer först. De som behöver vård i Sunne ska veta att vi alltid vidtar de skyddsåtgärder som krävs. Därför ser vi det som vårt ansvar att säkerställa att inte ovaccinerade arbetar vårdnära, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet gäller under 2022.

– När det handlar om att de mest sköra utsätts för en större risk väljer vi att skydda dem. Utöver hygienrutiner och skyddsutrustning så vill vi på det här sättet öka tryggheten för våra mest utsatta, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Principer som krockar

Frågan om vaccinationskrav för vård- och omsorgspersonal är inte enkel eftersom etiska och rättsliga principer krockar. En offentlig arbetsgivare får fråga en anställd om hen är vaccinerad. Den anställda kan välja att inte svara. Arbetsgivaren har i sin tur möjlighet att betrakta ett uteblivet svar som ett nej och inom ramen för sin arbetsledningsrätt göra en omplacering till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats.

Riskbedömningar 

Arbetsgivaren ska säkerställa att riskbedömningar sker på arbetsplatserna. I vilka delar av verksamheten och i vilka situationer krav på vaccinerad personal kan anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall.

– Det är viktigt att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

Kommunen för ingen statistik över vilken personal som vaccinerat sig. Däremot förs en öppen dialog om vikten av att vaccinera sig. Bedömningen är att den totala vaccinationsgraden är mycket hög bland vårdnära personal, uppskattningsvis 96-98 procent.

Vaccinering på arbetstid

Vårdnära personal erbjuds vaccinering på arbetstid. Det kan finnas medarbetare som av till exempel medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Vid dessa tillfällen ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara försiktig och hålla avstånd till andra människor följas.

Socialstyrelsen uppmanar också personer som jobbar inom vård och omsorg att vaccinera sig mot covid-19. Myndigheten poängterar att arbetsgivare utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv ska beakta om personalen är vaccinerad eller inte för att minska risken att sprida smittan. För att förhindra smittspridning och skydda riskgrupper uppmanas alla medarbetare inom vård och omsorg att vaccinera sig mot covid-19.

 

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Henrik Frykberger
kommunstyrelsen 2:e vice ordf, krisledningsnämnden vice ordf, allmänna utskottet vice ordf, kommunfullmäktige
E-post: henrik.frykberger@sunne.se
Tel: 0565-160 42, 073-071 79 45