Ändrade sophämtningsdagar

2019-06-17

Ändring av hämtningen för hushållssopor 

Inkörning i vecka 25 (17/6-20/6)

Ställ ut kärlen senast 06.00 en dag tidigare än ordinarie sophämtningsdag under vecka 25.

Låt det stå kvar tills det är tömt!

Fredag 21/6, Midsommarafton - ingen sophämtning