Ändrad hämtningsvecka för hushållsavfall 2021

2020-12-16

Det nya året innebär en ändring gällande hämtningsveckor för kommunalt avfall från hushåll.

År 2020 har 53 veckor, det betyder att du kommer byta vecka när du får dina sopor hämtade under 2021.

  • Har du hämtning jämna veckor 2020, får du udda vecka 2021, hämtningsdagen är den samma.

  • Har du hämtning ojämna veckor 2020, får du jämn vecka 2021, hämtningsdagen är den samma.

Har du frågor kontakta kundtjänst måndag-fredag kl.8-12, telefon: 0565-162 02 eller e-post: tekniskaenheten@sunne.se

Mer information hittar du på webbsidan som handlar om
avfall och återvinning

Kontakt

renhållning Kundtjänst
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565 - 162 02
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne