Allmän vaccination från 12 års ålder och nya allmänna råd till ovaccinerade vuxna

2021-09-16

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Vidare finns beslut på nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig

Covid-19 är fortsatt en samhällsfarlig sjukdom som är smittspårningspliktig. Vi behöver lära oss att leva med och hantera sjukdomen i samhället och i vården under en lång tid framöver. Det egna ansvaret är mycket viktigt när lättnader införs 29 september.

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Folkhälsomyndigheten har den 16 september beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Samtidigt är fler vaccinerade vuxna den fortsatt viktigaste insatsen mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021.
Läs mer om vaccination från 12 års ålder

Nya allmänna råd till ovaccinerade

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
Läs mer om nya allmänna råd till ovaccinerade