Betala rätt förskole- och fritidshemsavgift i Sunne en rättvise- och trygghetsfråga

2021-04-09

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar rätt avgift. Därför genomför Sunne kommun nu en retroaktiv avgiftskontroll för alla vårdnadshavare som hade förskola och fritidshem 2019.

– Syftet med kontrollen är att alla ska betala rätt avgift. Alla kommuner kontrollerar på något sätt att inkomstuppgifterna stämmer med vad som uppgetts. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite utifrån sin inkomst faktureras mellanskillnaden, säger Anna Ullenius, biträdande skolchef i Sunne kommun.

I avgiftskontrollen jämförs den inkomst som hushållet uppgett med den taxerade inkomsten från Skatteverket. Genom att dela inkomsten med tolv får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Över och under 600 kronor tas inte med

Under 2021 kontrolleras avgiften som betalats under 2019. Under 2022 kontrolleras avgiften som betalats under 2020 och så vidare. Kontrollen ska genomföras årligen.

Den som betalat för lite får en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om man inte kan betala hela fakturan på en gång går det ansöka om anstånd.

Summor under 600 kronor återkrävs inte. Har man betalat för mycket återbetalas alla summor över 600 kronor.

Varje hushåll ansvarar själva för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att den avgift som betalas blir rätt.

Mer information hittar du i länken i högermarginalen.