Alla måste hjälpas åt med att stoppa smittspridningen

2021-11-04

Alla måste hjälpas åt för att få stopp på smittspridningen. Bland Sunnes invånare finns 45 konstaterat smittade, en dubblering från föregående vecka.

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 43. 

Bland invånarna i Sunne finns 45 konstaterat smittade. En dubblering från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 803 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Höstlovet som pågår får förhoppningsvis en dämpande effekt på smittspridningen. Tänk på att även om du har höstlov är det viktigt att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk!

Den största spridningen finns bland elever i högstadieåldern, där smittan nu också nått familjen. Stanna hemma om du känner minsta symtom.

Varje torsdag uppdaterar vi lokal coronainformation på sunne.se. Informationen vi ger utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Smittskydd på Region Värmland.