Ålandsresa

2018-08-31

24-27 augusti 2018 genomförde Kulturenheten en arbetsresa till Åland.

Kulturenhetens personal på Mariehamns bibliotek

Mariehamns stadsbibliotek tog emot oss för ett studiebesök. Biblioteket som invigdes 1989 är ritat av arkitekten Hans Stenius. Vi visades runt av Teresa Westmark som är bibliotekarie med verksamhetsansvar. Under turen uppstod många spännande diskussioner om likheter och skillnader mellan Mariehamns och Sunnes bibliotek. Vår personal fick med sig många tankar och idéer om hur vi kan utveckla verksamheten i Sunne.

 

Kulturenhetens personal i Önningeby

Följande dag åkte vi på en tur runt Åland, ledd av en auktoriserad guide. Vi bjöds på såväl kulturmiljöer som vacker natur och rik historia. En särskild inblick fick vi i Önningebyskolonin, en konstnärskoloni med den finske landskapsmålaren Victor Westerholm i centrum.

Under resan ägnade vi oss åt konferenssamtal i temagrupper. Vi diskuterade hur vi kan utveckla olika områden inom kulturskolan, biblioteket och det administrativa arbetet inom kulturenheten. Samtalen följdes upp och summerades i konkreta förslag som vi tar med oss till våra arbetsplatser i Sunne.

Sammanfattat – en mycket bra och givande resa!