Ta emot feriepraktikant sommaren 2021

2021-03-25

Vill ni vara med och erbjuda feriepraktik, sommarjobb till ungdomar årskurs 9 i sommar? Här kan kommunala verksamheter, organisationer och ideella föreningar anmäla intresse för att ta emot feriepraktikanter 2021.

Sunne kommun betalar feriepraktiksersättning - ni ger meningsfull feriepraktik och värdefull arbetslivserfarenhet inför framtiden. Samtidigt får er verksamhet nya ungdomliga perspektiv och idéer.
(Erbjudandet gäller ej företag.)

Feriepraktik i 3-veckorsperioder

Ungdomarna är födda 2005 (årskurs 9). De är folkbokförda i Sunne kommun och har fullständigt personnummer.
Ungdomarnas feriepraktik - sommarjobb - är uppdelad i 3-veckorsperioder under tiden:

  • Första perioden
    vecka 24 - 26: 2021-06-14 – 2021-07-04
  • Andra perioden
    vecka: 27-29: 2021-07-05 – 2021-07-25
  • Tredje perioden
    vecka 30-32: 2021-07-26 – 2021-08-15

Ungdomarnas ansökan och önskemål styr fördelningen.
Om du har ansökt om feriepraktikanter i alla perioder innebär det inte nödvändigtvis att du får ungdomar i någon/alla perioder.

Du gör en viktig insats

Det är viktigt att det finns en utsedd handledare som kan ge ungdomarna bra handledning och en positiv bild av feriepraktikplatsen. Det är också viktigt att ungdomarna får meningsfulla arbetsuppgifter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, se rubriken Kontakter

Intresseanmälan

Intresseanmälan kan lämnas av kommunala verksamheter, organisationer och ideella föreningar. Erbjudandet gäller inte företag.

Länk till vår e-tjänst för att anmäla intresse 

Anmälningstid: 25 mars till och med 12 april.
OBS! Du behöver ha mobilt BankID för att kunna göra en anmälan om plats.

2020 var ett mycket annorlunda år med en pandemi som påverkade och fortfarande påverkar oss. Vårt arbete med feriepraktiken blev inte som vanligt, då vi inte kunde placera ungdomar på alla de platser som vi gjort tidigare år.
Vi hoppas att 2021 kommer att bli bättre och att vi får möjlighet att erbjuda ungdomarna feriepraktik under sommaren i den mån det är möjligt.

Kontakt

Francesca Arn Gamboa
Administratör
Tel: 0565-162 35, 070-218 36 56

Emelie Edqvist
Handledare
Tel: 0565-162 32, 070-205 01 41

E-post: feriepraktik@sunne.se 
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46, AME 686 80 Sunne