620 000 kr till Skapande skola i Sunne

2018-04-26

Kulturenheten i Sunne kommun får 620 000 kronor till projektet Skapande skola från Kulturrådet.

Statsbidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Sunne Bibliotek
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne