503 300 kronor från Kulturrådet till Sunne kulturskola

2021-05-12

Kulturrådet beviljar Sunne kommun 503 300 kronor i bidrag för utveckling och breddning av verksamheten på kulturskolan nästa läsår.

– Vi är så glada för bidraget till utveckling! Detta är en vitamininjektion för kulturskolan, säger Sunne kommuns kulturutvecklare Gunilla Hallgren.

Kulturskolan planerar exempelvis för ett omfattande blåsinstrumentprojekt.

– Vi märker att intresset för blåsinstrumenten är på tillbakagång i hela landet, vilket påverkar det framtida musiklivet. Vi vill visa att det är kul att spela blåsinstrument. Dessutom kan vi nu genomföra både world percussion- och filmkurser.

Sunne kommun har nyligen också beviljats 291 900 kronor till Skapande skola-projekt av Kulturrådet.

– Det känns som att nästa läsår blir ett riktigt bra kulturår för Sunnes barn och ungdomar.

Kontakt

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne