3 000 elever bjuds in till Skogens Dagar på SG/Södra Viken i Sunne

2019-02-25 Jörgen Nilsson, lärare Södra Viken, Jens Meyer, samordnare Skogen i skolan och Gunnar Berggren, biträdande rektor Södra Viken, jobbar med och ser fram emot arrangemanget

SG/Södra Viken i Sunne blir värd för eventet Skogens Dagar 16-17 maj då cirka 3 000 elever i årskurs 6-8 från hela Värmland får möjlighet att upptäcka skogs- och pappersindustrin.

Tack vare Ljungbergsfonden har eleverna chansen att genom Skogens Dagar få insikt i Sveriges största basnäring med goda framtidsutsikter.

Alla skolor i Värmland bjuds in till skogsaktiviteten som en del i det nationella samarbetet mellan skolan och skogssektorn. Skolorna deltar utan kostnad som en viktig investering för skogsindustrin i Värmland.

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och en viktig del av samhällsekonomin som skapar sysselsättning över hela landet. Med sin förnybara råvara kan skogsindustrin och skogsindustrins produkter också spela en nyckelroll i utvecklingen mot ett mer hållbart och kretsloppsanpassat samhälle.

Arrangemanget är uppdelat i fyra teman:
• Skogen
• Trävaror och transport
• Massa och papper
• Fritid i skogen

Här är alla som samarbetar runt Skogens Dagar
Skogen:
Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Mellanskog, Stora Enso Skog AB, Sveaskog, SG/Södra Viken, Gammelkroppa Skogsskola, Föreningen skogskvinnorna, Skogen i skolan, Karlstad stift.

Trävaror och transport:
VMF Qbera, Moelven skog AB, Bäckebrons Sågverk AB, AB Hilmer Andersson.

Massa och papper:
BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, Stora Enso Consumer Board, Rottneros Bruk AB, Karlstad Universitet, Stena Recycling AB.

Fritid i skogen:
Karlstads Stift Egendomsförvaltningen, Jägareförbundet Värmland, LRF, Orienteringsförbundet, Karlstads Civilförsvarsförening, Tentipi Rental AB Sunne.

Kontakt

Gunnar Berggren
Biträdande rektor
E-post: gunnar.s.berggren@sunne.se
Tel: 0565-17954, 070-610 56 44
Besök: Södra Viken
Adress: Postkod: 35. Södra Viken,, 686 80 Sunne