11 ukrainska flyktingar anländer till Sunne

2022-08-29

Den här veckan säger Sunne kommun varmt välkommen till 11 ukrainska medborgare på flykt undan kriget.

Enligt Migrationsverkets massflyktsdirektiv och den nya lagstiftningen som ändrades 1 juli ska Sunne kommun ta emot 44 flyktingar från Ukraina.

En jämnare fördelning mellan kommunerna har gjorts. Den tar hänsyn till befolkningsstorlek och antal asylsökande som redan bor i kommunen. Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har systemet inneburit att vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade.

Kontakt

Maria Frykman
Enhetschef
E-post: maria.frykman@sunne.se
Tel: 0565-162 34, 076-12 84 563
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46.Ekebyvägen, 686 80 Sunne