100 sökbara platser på Brobygrafiska i Sunne i höst

2022-01-12

I hård konkurrens har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat Brobygrafiskas yrkeshögskoleutbildningar, Förpackningsdesigner och Digital designer, med start hösten 2022 i Sunne.

Det finns 100 sökbara platser på Brobygrafiska hösten 2022.

- Vi  ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla yrkeshögskolan här i Sunne och Värmland. Vi ser vår verksamhet som en nyckelroll för kompetensförsörjningen i regionen. Vi jobbar just nu på att bredda vårt upptagningsområde ytterligare och även nå våra grannar i Norge, säger Evelina Nilsson, verksamhetsansvarig, Brobygrafiska.

Beslutet från Myndigheten för yrkeshögskolan är viktigt för den fortsatta kompetensförsörjningen inom skolans branschområden.

- Vi är en av få skolor som är kvar inom den grafiska branschen och vi är en skola i framkant inom data/IT . Brobygrafiska är därför en nyckelspelare för kompetensförsörjningen.

 

100 sökbara platser till hösten 2022

Tillsammans med de två utbildningarna som nu beviljats startar även

Grafisk formgivare/tekniker i höst. Det innebär totalt 100 sökbara platser till utbildningar specialutformade utifrån kompetenskrav branschen efterfrågar. Förpackningsdesigner 30 platser, Digital designer 35 platser och Grafisk formgivare/tekniker 35 platser.

 

 

Fler antalet beviljade utbildningar inom Data/IT

Prioriterade områden enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan är bland annat digitalisering, säkerhetstjänster, kultur, media och design. Myndigheten ser dock främst ett ökat behov inom digital kompetens. 83 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inom Data/IT beviljades vilket resulterar i ett totalt utbud på 23 000 platser. Detta innebär att Data/IT nu är det största utbildningsområdet inom Yrkeshögskolan.

Kontakt

Evelina Nilsson
E-post: evelina.a.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-16049, 073-270 19 40
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 34. Brobygrafiska, 686 80 Sunne