100 000 kronor till Sunne från Kulturrådet för att stimulera små barns språkutveckling

2021-11-25

För att sätta fokus på hur viktigt det är att läsa för sina barn startar projektet ”Bokstart” på Sunne Bibliotek genom ett bidrag på 100 000 kronor från Kulturrådet.

Bokstart är till för de allra minsta, 0-3 år, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Den nationella satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Forskning visar att tidiga insatser under de första levnadsåren är särskilt viktiga, då de ger en positiv utveckling under resten av uppväxten.

– Vi vill göra bibliotekets verksamhet mer tillgänglig för barn, föräldrar och förskolor. Vi ska jobba tillsammans med Familjecentralen Pusslet som är en mötesplats för föräldrar med småbarn i Sunne. Där samverkar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten. Att stimulera språkutveckling är viktigt för att barnen ska ta kontakt och interagera med varandra, säger Maria Wiberg Bergström, bibliotekarie på Sunne kommun.

Språkinlärningen utvecklas i en inspirerande miljö och barn vill förstå och göra sig förstådda med andra människor, både barn och vuxna. När barn samspelar med andra utvecklas deras kognitiva och språkliga kompetenser.

Kontakt

Maria Bergström
Barnbibliotekarie
E-post: maria.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-161 82
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Biblioteket, 686 80 Sunne