Nyheter

Nyheter från Sunne kommun hittar du i menyn eller med sökfunktion. Under rubriken Skrivet om Sunne i media hittar du fler nyheter om Sunne.

Sortera
Visar år: Alla | Visar kategori: Alla | Du sökte på:
Information om coronaviruset 2020-10-29

Information om coronaviruset hittar du här. Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Sunne kommun ska göra det vi kan för att minska smittspridningen av coronavirus. Lokal information uppdateras på den här sidan under vardagar.

Sundsbron i centrala Sunne byggs om tidigast 2023 2020-10-28

Trafikverket kan i dagsläget inte säga när utbytet av överbyggnaden på Sundsbron över Frykensundet sätts igång. I nuvarande planering ligger åtgärden tidigast 2023.

Nya rutiner om familjemedlem är smittad av covid-19 2020-10-27

I syfte att ytterligare bromsa smittspridningen inför Region Värmland nu förhållningsregler för ungdomar i gymnasieålder och vuxna som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19.

Resultat av enkätundersökning om äldreomsorg 2020-10-27

I våras gjorde vi en enkätundersökning för att se vad våra kunder inom hemtjänst och på särskilda boenden tycker om äldreomsorgen. Nu har vi tagit fram resultatet. En sammantagen bedömning är att våra kunder är nöjda med vårt arbete.

Skyltar för oskyddade trafikanter 2020-10-26

Har du lagt märke till skyltarna som sitter vid vissa övergångsställen och gångpassager i Sunne centrum? Vi vill med dem uppmärksamma oskyddade trafikanter på vad som gäller.

Så fungerar kommunal ekonomi 2020-10-26

Varför måste Sunne kommun spara när ekonomin visar överskott? I stort sett alla pengar som staten delar ut just nu, och som ligger bakom överskotten, är tillfälliga bidrag. Dessa kan tyvärr inte bygga verksamheten långsiktigt.

Alla ska betala rätt förskole- och fritidshemsavgift i Sunne 2020-10-26

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar rätt avgift. Därför genomför Sunne kommun nu en retroaktiv avgiftskontroll för alla vårdnadshavare som hade förskola och fritidshem 2018.

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14, 070-236 34 65
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Skrivet om Sunne i media