Nyheter

Nyheter från Sunne kommun hittar du i menyn eller med sökfunktion. Under rubriken Skrivet om Sunne i media hittar du fler nyheter om Sunne.

Sortera
Visar år: Alla | Visar kategori: Alla | Du sökte på:
Förintelsen uppmärksammas på Fryxellska skolan 2020-01-24

På morgonen den 27 januari uppmärksammar eleverna på Fryxellska skolan och Sunne kommun minnet av Förintelsen. Med bland annat marschaller högtidlighålls dagen.

Klart med arrendator till Sundsbergs gård 2020-01-23

Föreningen Sundsbergs gårds vänner heter arrendatorn till Sundsbergs gård med tillhörande kafé och konstall. Hyresperioden är året ut. Det beslutades på allmänna utskottet förra veckan. Även ett antal andra byggnader ingår i kontraktet.

Unik miljö i Rottneros park på film 2020-01-15

I Värmland finns många spännande kulturmiljöer. 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de är riksintressanta. Länsstyrelsen Värmland har genom projektet CUPIDO, där Sunne kommun och Rottneros Park är med, bland annat gjort en film om Rottneros Park

Släktforskning på biblioteket 2020-01-14

Lördag 18 januari kl 10-14 finns Värmlands Släktforskarförening på biblioteket.

Betelkyrkan i Sunne monteras ner och tas tillvara 2019-12-20

Betelkyrkan i Sunne monteras ner och så mycket som möjligt av byggnaden ska bevaras - men på annan plats - eftersom byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Brobygge något förskjutet i tid 2019-12-19

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet, blir något förskjuten i tid. Den anlitade konsulten har på grund av personalbrist behövt prioritera akuta ärenden.

Sunne Fastighets AB köper gamla Hotell Selma i Sunne 2019-12-18

Sunne Fastighets AB har köpt gamla Hotell Selma Lagerlöf för 16 miljoner kronor. Det blir kommunal verksamhet i lokalerna och sannolikt också hyreslägenheter. Det finns även plats åt andra etableringar i husets 8 000 kvadrat. Fler aktörer är intresserade

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14, 070-236 34 65
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Skrivet om Sunne i media