I samband med att den nya fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort ska tas fram bjuder Sunne kommun in Sunneborna till workshops och vandringar. Översiktsplanen ska visa hur marken i tätorten bör användas i framtiden.

– Vi samlar in synpunkter innan vi i kommunen påbörjar arbetet med nya översikts-
planen för tätorten. Vi vill ha ett bra underlag som bygger på vad Sunneborna tycker är
viktigt, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.
De workshops och vandringar som arrangeras har begränsat antal platser per tillfälle,
för att det ska vara ”coronasäkra” möten.

Tillfällen för vandringar
Naturvandring vid Vintertorp, Sundsberg

  • tisdag 6 oktober kl. 17-18

Workshops i Frykensalen, Sunne bibliotek

  • onsdag 21 oktober kl. 13-14
  • torsdag 29 oktober kl. 17-18
  • fredag 30 oktober kl. 12-13
  • fredag 6 november kl. 12-13

Trygghetsvandring, Teatertorget

  • onsdag 18 november kl. 17-18

Synpunkter kan också lämnas digitalt via Sunne kommuns hemsida,
sunne.se/plansunne
Har du frågor kontakta gärna
Mikael Persson
Samhällsplanerare, Sunne kommun
0565-161 93, 072-204 09 48
mikael.persson@sunne.se