Välkommen till Träffpunkten, en ideell mötesplats som är öppen för alla med kaffe och en pratstund

Plats: Gräsmarks församlingshem

Tid: Onsdag 30 oktober kl. 11.00

Välkomna!