Träffpunkten. Ideell mötesplats som är öppen för alla. Kaffe och pratstund

Plats: Församlingshemmet, Gräsmark

Tid: Onsdag 13 september kl. 11.00

Välkomna!