Ideell mötesplats som är öppen för alla.  Kaffe och pratstund.

Plats: Församlingshemmet, Gräsmark

Tid: Onsdag 29 mars kl. 11.00

Välkomna!

Träffpunkten i Gräsmarks församlinghem