Maud Luddvigsson Nilsson berättar om Arthur Eriksson, sångarpastor, predikant, textförfattare och kompositör.  Vi sjunger några av hans sånger. Kaffe serveras.

Plats: Gräsmark 

Tid: torsdag 27 februari kl.18.00

Välkomna!