Aftonsång  med Sunne kyrkokör som framför Mariasånger.

Plats: Sunne kyrka
Tid: Söndag 26 mars kl. 18.00

Sunne kyrkokör med Ragnhild Petterson som dirigent.

Välkomna!