Välkomna till ett digitalt seminarium och samtal med fokus på viltförvaltning som en landsbygdsrelaterad demokratifråga.

Plats: Seminariet kan ses via YouTube, Länsstyrelsen Värmland

Tid: Onsdag 22 september kl.16-17

Kostnadsfritt.
Ingen anmälan krävs.

Att känna sig trygg i sin boendemiljö, känna tillit till myndigheter och ha möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör ens närområde är viktiga demokratifrågor. Många perspektiv och intressen ska tillgodoses när det kommer till viltförvaltning. Samtidigt finns många känslor inför frågan såsom oro, otrygghet, misstro och ilska. Känslor som media, politiker och myndigheter kan spä på eller dämpa.

Deltagare:

  • Roger Brodin, politisk företrädare i VFD
  • Erik Forsberg, representant för ägare och brukare och jordbruksmark i VFD
  • Anna-Lena Knutsson, politisk företrädare i VFD
  • Tobias Eriksson, kommunalråd Sunne kommun
  • Jan Bergstam, representant för naturvårdsintresset i VFD
  • Maria Falkevik, rovdjursansvarig Länsstyrelsen Värmland
  • Bernard le Roux, samtalsledare/moderator

Seminariet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland och projektet Samtalsforum (plattformar) för samexistens mellan människor och stora rovdjur. Det sker på uppdrag av Europakommissionen och finansieras av Europaparlamentet.