Öka din kunskap om hedersrelaterad våld och förtryck med tre olika digitala lunchföreläsningar i april. Detta är den sista och tredje tillfället i serien som den här gången handlar om ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

Vill du vara med och förhindra att barn förs bort ur landet mot sin vilja? Som vuxen kan du göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv.

Länsstyrelsen och Brottsofferjouren Värmland arrangerar tre digitala föreläsningar för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck:

Tillfälle 3: 28 april kl. 12.00-13.00

Föreläsare Fatima Brobeck Khan, advokat, Advokatbyrån Elisabeth Fritz

Tema ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet – Befintlig lagstiftning
inom området och vad säger den nya lagstiftningen?

Anmälan: Vill du vara med och förhindra att barn förs bort ur landet mot sin vilja? Tillfälle 3 | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)

Tidigare föreläsningar i serien

Tillfälle 1: 15 april kl. 12.00-13.00

Föreläsare Fatima Brobeck Khan, advokat, Advokatbyrån Elisabeth Fritz

Tema tvångsäktenskap – Vad är tvångsäktenskap, barnäktenskap,
arrangerade äktenskap? Vem utsätts, vilka varningssignaler finns det och
vilka konsekvenser kan det få?

Tillfälle 2: 22 april kl. 12.00-13.00

Föreläsare Bita Eshraghi, biträdande överläkare, kvinnokliniken Södersjukhuset

Tema könsstympning – Vad är könsstympning? Vem utsätts, vilka
varningssignaler finns det och vilka konsekvenser kan det få?