Sunne Lucia med tärnor kommer till biblioteket och sjunger!

Plats: Sunne bibliotek

Tid: Torsdag 12 december, kl 15.30

Välkomna!