Samrådstiden för Sunne tätorts nya fördjupade översiktsplan pågår. Om du har frågor är du välkommen till Frykensalen, biblioteket, 9 september.

Plats: Frykensalen, Sunne bibliotek

Tid: torsdag 9 september mellan kl. 11-12 och 18-19

Vi finns på plats och svarar på frågor om underlaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. 

Underlaget till den fördjupade översiktsplanen kan du ta del av på https://sunne.se/plansunne

Obs! Med anledning av rådande läge är antalet platser begränsat.
Anmälan behöver därför göras till Mikael Persson. 
Ange den tidpunkt du vill delta på mötet.

Du kan också e-posta dina synpunkter till kommun@sunne.se

Välkommen med dina synpunkter!