Lördag den 7 maj har vi kosläpp i Gunnerud!

Plast: Gunneruds gård

Tid: lördag 7 maj kl. 11.00-12

Korna kommer ut kl. 11.00

Servering finns.

Samarrangemang med Bygdeutveckling och Nira Lant AB.

Välkomna!