Musik vid helgsmål - körkonsert. Körer från S.t Olofs församling i Norrköping. Dirigent: Stefan Fred.

Plats: Sunne kyrka

Tid: lördag 12 oktober kl. 18.00

Välkomna!