En samlad presentation av de konstutställningar som pågår i Sunne kommun under 2018

Konsthallen, Sundsberg Gård

Till webbplats för Sundsbergs Gård

 Tid: 1 september- 30 september

Konst i VÄst visar utställningen "VATTEN" - måleri och teckning i olika tekniker

  • Elen Eide, IngaLill Borén, Marion Bergsjö, May Nyström, Linda Åslund-Lindvall, Hans -Ullrich, Gylleberg, Anita Abrahamsson, Therése Norell, Sofia Staaf och  Annika Glavstedt. 

Vernissage lördag 1 september kl.12.00

Tid: 6 oktober-28 oktober

  • Höstsalong Nedre Fryksdals Konstförening

Vernissage lördag 6 oktober kl.12.00

Galleri Björken, Sunne Bibliotek

Tid: 1 - 29 september
Utställning "För betraktarens ögon"

  •   Kersti Ström, bildkonsnär

Vernissage 1 september kl 12.00.

Tid: oktober - 3 november

  • Natalia Johansson, bildkonstnär

Vernissage 6 oktober kl 12.00. 

Tid: 10 november - 1 december

  • Oscar Oscarsson

Vernissage 10 november kl 12.00

Konst och konsthantverkare

I Sunne kommun finns många konstnärer och konsthantverkare. Många av dem tar emot besök efter personlig kontakt.
En lista med namn och kontaktuppgifter hittar du här