En samlad presentation av de konstutställningar som pågår i Sunne kommun under 2018

Konsthallen, Sundsberg Gård

Till webbplats för Sundsbergs Gård

 10 november - 16 december

Leksaksutställning
Öppnar lördag 10 november kl. 11.00

Galleri Björken, Sunne Bibliotek

10 november - 1 december
Oscar Oscarsson visar skulpturer, akvareller och teckningar
under titeln PPC (Past, Present, Coming) 

Vernissage lördag 10 november kl 12.00

8 december - 19 januari 
Konst av Tage Åsén
Vernissage lördag 8 december kl 12.00

 

Konst och konsthantverkare

I Sunne kommun finns många konstnärer och konsthantverkare. Många av dem tar emot besök efter personlig kontakt.
En lista med namn och kontaktuppgifter hittar du här