Kulturskolans elever och lärare bjuder på konserter den 26 och 27 oktober. Dessa konserter äger rum i Frykensalen, Sunne bibliotek till förmån för Världens Barn. En insamling har startas i Kulturskolans namn.

Plats: Frykensalen, Sunne Bibliotek

Tid: Tisdag 26 oktober 

Program

  •  kl. 17.30 Kören Stjärnorna, en stråkemblem, flöjter och klarinetter
  •  kl. 19.00 Stråkorkester, kören Stars

För att skänka pengar via bössan besök: bossan.vardensbarn.se och skriv Kulturskolan Sunne i sökfältet

Välkomna!