Julkonsert i Gräsmarks kyrka med solist och kyrkokörer

Plats: Gräsmarks kyrka 

Tid: Söndag 16 december kl.18.00

Medverkar gör sångsolist Ida Eckerwall och Gräsmarks kyrkokör samt sångare från Sunne Missionskyrkas kör.